Đứng ngoài đợi thị trường phục hồi


Chỉ số VNINDEX đang gặp vùng kháng cự 1125-1130 (MA200 tuần và FIbonacci 0,6) với lượng thanh khoản thấp. Thời điểm này chúng tôi không khuyến nghị mua và chỉ đứng ngoài đợi chỉnh giảm.

Anh/chị đang để tiền mặt trong tài khoản đợi điểm mua có thể tham khảo dịch vụ eM24 của MBS với lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng hiện giờ.
eM24 - 03.07

Chi tiết liên hệ HOTLINE: 034.2355.556