DRC nên chờ điều chỉnh nhẹ rồi mua vào tiếp

DRC đang trong quá trình hồi phục mạnh trong mấy tuần nay, giờ là lúc nên chờ đợi vùng mua vào.
Vượt qua vùng 30k, DRC tăng mạnh nên rất khó để chờ mua lại từ vùng này, do đó, có thể chờ mua nó ở mức cao hơn tại vùng 31k. Mục tiêu lên lại vùng 34k-36k