DQC gãy trend, không nên mua vào

Sau đà hồi phục mạnh mẽ của đa số các cổ phiếu khác, thì DQC lại hồi khá yếu trong thời gian qua khi mà nó chạm hợp lưu tại vùng 21k. Hợp lưu của đường trendline trên biểu đồ tuần.

Ở thời điểm hiện tại, nó đã phá thủng đường trend này và dự báo rằng, đà giảm sẽ còn tiếp tục.

Mục tiêu rơi về 21k và 17k.

Khuyến nghị không mua mã cổ phiếu này.