DQC , đà hồi phục đang trở lại

Tại biểu đồ tuần có thể thấy rằng, DQC đã hồi phục khá tốt sau khi nó chạm đường trendline, là đường hỗ trợ.
Trong khung H4, nó cũng hình thành cấu trúc tăng giá, và đây là thời điểm mua vào đối với DQC.
Hãy chờ buy nó tại vùng 26k. Mục tiêu lên 31k và 37k.