DQC cổ phiếu ngược dòng xu hướng

Có thể nói rằng, DQC là một trong những cổ phiếu tăng tốt nhất trong thời gian qua bất chấp việc VNi điều chỉnh như thế nào.
Tại biểu đồ W, sau khi breakout lên khỏi nền giá vào tháng 12/2021, vùng giá 25.5k, DQC đã tăng liên tục cho tới thời điểm hiện tại và chưa hề có dấu hiệu sụt giảm hay điều chỉnh sâu. Nó đã hồi phục mạnh qua các vùng fibo 50-61.8%.
Hiện tại, nó đang giao dịch tại fibo 61.8% tương ứng vùng giá 61.8k và chúng tôi cho rằng, sang tuần nó có thể điều chỉnh nhẹ, tạo ra cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Vùng tiềm năng để mua tại 52.3k và sâu hơn là 44.4k.
Nếu đà tăng tiếp tục mạnh mẽ tăng qua 61.8k, các cơ hội mua vào ở vùng thấp hơn sẽ không còn, khi đó, nhà đầu tư sẽ mua vào tại vùng 61.8k
Mục tiêu dài của DQC có thể lên lại đỉnh cũ 86.5k