DCM thân trọng đạt đỉnh

Sau mấy tuần tăng giá liên tục từ vùng đáy 27k, DCM đang giao dịch tại vùng đỉnh và đây không còn là thời điểm mua vào DCM mà là thời điểm nên chốt lời, đợi sự điều chỉnh giá thì có thể mua vào lại.

Vùng giá có thể rơi lại về là 34k, chờ tín hiệu rồi mua lại.