Danh mục "Đỏ không mua - Xanh lấy gì mà bán!

Danh mục “Đỏ không mua - Xanh lấy gì mà bán”

MBB - Mục tiêu 23.7; Cắt lỗ 19.2
LPB - Mục tiêu 18.35; Cắt lỗ 14.45
ACB: Mục tiêu: 24.5; Cắt lỗ 21.3
FPT - Mục tiêu 94; Cắt lỗ 82.6
HPG - Mục tiêu 32.5; Cắt lỗ 23.2
VND- Mục tiêu 23.2; Cắt lỗ 17.3
HCM - Mục tiêu 34.5; Cắt lỗ 25.9
KDH - Mục tiêu 34.3; Cắt lỗ 28.7
PET - Mục tiêu 34.8; Cắt lỗ 24

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo!
Hãy đảm bảo bạn trong trạng thái tỉnh táo, sáng suốt với quyết định giao dịch trên tài khoản của mình!
Hãy hiểu rõ rằng mỗi giao dịch thua lỗ không thiệt hại quá 3% giá trị tài khoản của bạn!
Good luck trading!