Có thể mua LCG ở thời điểm hiện tại

LCG trong suốt thời gian qua tăng khá bền vững và chưa có dấu hiệu điều chỉnh cho tới thời điểm hiện tại. Với lực tăng này, nó có thể lên tới vùng 14.3k trong thời gian tới. Do đó, cứ tiếp tục mua vào đối với cổ phiếu này.
Nếu như, nó điều chỉnh về vùng 11k thì hãy tiếp tục mua vào.
Trong quá trình tăng giá, LCG chưa có dấu hiệu đảo chiều.