Cổ phiếu VDS - thủng hỗ trợ 34 - 35 không?

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) phản ứng tốt với vùng hỗ trợ 34 - 35. Tuy nhiên, lực này có đủ đẩy giá lên re-test lại đỉnh không? Nhận định cá nhân của mình là hãy chờ giá về lại vùng 30 để có thể “lên tàu” dài hạn.