Cổ phiếu SHS phá thủng hỗ trợ

Tại biểu đồ ngày có thể thấy rằng, SHS đã phá thủng qua vùng hỗ trợ 24k trong tuần trước, nó đã tụt về mức giá sâu nhất tại 20.5k. Ở thời điểm hiện tại, nó đang hồi phục nhưng không còn điểm mua đẹp đối với SHS.
Nhìn chung, nhiều mã cổ phiếu đang phá thủng các vùng hỗ trợ quan trọng và đang bước vào chu kỳ downtrend, SHS cũng đang cho tín hiệu tương tự. Do đó, đây chỉ còn là thời điểm mua lướt sóng thay vì giữ dài hạn.
Với việc phá thủng 24k, SHS có thể tụt về mức giá 17k trong tương lai. Cấu trúc sóng của SHS cũng đang là giảm, nên nhà đầu tư cần thận trọng mã này.