Cổ phiếu ART bật tăng, mục tiêu tiếp theo ở đâu

Sau khi chạm tới hỗ trợ cứng tại vùng giá 7.6k trong tuần trước, cổ phiếu công ty chứng khoán BOS mã ART đã bật tăng khá là mạnh mẽ. Nó đã đạt mức 25% chỉ trong 2 ngày giao dịch cuối tuần qua. Và với đà tăng như hiện tại thì nhà đầu tư có thể mua vào mã cố phiếu này. Mục tiêu có thể lên tới vùng kháng cự cũ tại vùng giá 11.6k.
Mua tại giá hiện tại, hoặc nếu nó điều chỉnh thì có thể mua tích lũy tiếp tục trong thời gian tới.
Vol tại thời điểm này cũng đã tăng rất mạnh mẽ, ủng hộ 1 xu hướng hồi phục.