Có nên mua cổ phiếu VPB?

Hiện tại, giá cổ phiếu VPB đang giao dịch tại vùng kháng cự cứng tại giá 40k. Đây là vùng đỉnh cao nhất đối với cổ phiếu này được thiết lập vào tháng 6/2021. Do đó, cần quan sát. Nếu giá phá mạnh qua vùng 40k thì có thể mua vào. Ở thời điểm hiện tại,nó vẫn chưa vượt qua.

Hỗ trợ cứng đối với cổ phiếu này nằm ở mức 36k. Nếu giá thoái lùi về thì có thể chờ mua tại vùng này.
Chốt lại, có 2 vùng mua hợp lý đối với cổ phiếu này nằm ở mức 36k, hoặc chờ giá phá mạnh qua vùng 40k thì mới tiến hành mua vào.