Cơ hội mua CEO khi giá đang hồi phục

Sau khi tạo đáy tại vùng 30k, CEO đã có sự hồi phục khá tốt khi ở thời điểm hiện tại nó giao dịch ở 43k. Và với lực hồi như hiện tại thì nên tiếp tục mua vào đối với mã cổ phiếu này. mục tiêu lên vùng 55k.
Vùng mua tiềm năng 38k-40k.