CII đang có dấu hiệu hồi phục

Sau vài tuần giảm giá liên tục, CII đang cho thấy dấu hiệu hồi phục trong mấy ngày gần đây. Nó đang hình thành cấu trúc tăng giá và đây là thời điểm mua vào, nắm giữ ngắn hạn.
Mua vùng giá 21k, mục tiêu lên 26k.