Chuẩn bị chốt lời, hạn chế mua đuổi

Thời điểm này anh chị nên hạn chế mua mới/mua đuổi
Thanh khoản VNindex có dấu hiệu sụt giảm, RSI của VNindex đã vào vùng quá mua nên việc mua mới sẽ có rủi ro lớn bị kẹp hàng T+. Thời điểm này anh/chị nên chốt lời dần khi VNindex tiến đến vùng cản 1120-1124 điểm.

Tư vấn đầu tư liên hệ HOTLINE: 034.2355.556