Chờ NHA breakout để giao dịch

Hiện tại ở biểu đồ ngày, cổ phiếu NHA đã đi đến phần đỉnh của mô hình tam giác. Điều nhà đầu tư cần làm bây giờ là chờ đợi breakout để vào lệnh. Dự kiến trong tuần này giá sẽ breakout ra khỏi mô hình.
Kháng cự phía trên đối với cổ phiếu này là vùng 76.5k và hỗ trợ bên dưới sẽ là vùng 57k.

Nếu breakout lên khỏi mô hình, chúng tôi dự kiến rằng NHA có thể tăng lên tới mức 83k.