Chờ hồi, mua VND

Thị trường tuần qua khá khởi sắc khi nhiều nhà đầu tư lao vào bắt đáy, VNi cũng đã giảm về vùng hỗ trợ cứng tại 880 điểm và bật khá mạnh.

Hôm nay thị trường đa số là ở trong biên độ hẹp, tuy nhiên vẫn nhiều mã tím liên tục cho tới nay.

VND, tăng chậm hơn so với các mã khác trong 3 ngày gần đây, tuy nhiên, nó vẫn có lực mua mạnh vào tuần trước. trong thời gian tới, nó có thể bật tăng mạnh sau các mã tím khác.

Chờ mua VND 10.5k hoặc giá hiện tại, mục tiêu hồi 14k. Đó là vùng cần bán ra.

Thị trường vẫn chỉ ở trong giai đoạn hồi, không phải tăng. Chỉ lướt sóng giai đoạn này.