Chờ đợi mua MAC

Sau khi tăng tới 140% chỉ trong 1 tháng, cổ phiếu MAC đang có sự điều chỉnh từ đỉnh 13k. Hiện tại, nó đang di chuyển về lại vùng hỗ trợ cứng tại mức 7,4k.
Khi giá về tới vùng này, có thể chờ đợi dấu hiệu tích lũy và mua vào dần tại vùng này. dừng lỗ tại vùng 6.8k. mục tiêu hồi lại lên 10k.
Hãy chú ý, xu hướng giảm vẫn là chính.