CEO hồi phục, có thể mua vào

Tại biểu đồ H4, CEO đang hồi phục khá tốt trong 2 ngày qua. Với đà phục hồi này thì có thể mua vào CEO và chốt lời khi hàng về (T+3). không nên nắm giữ lâu dài khi xu hướng giảm của CEO vẫn là chủ đạo
Có thể mua CEO vùng 36k và chốt lời tại vùng 42k-46k