Cảnh báo không mua AAV

Sau quá trình hồi phục, AAV đang đi trong mô hình nêm tăng, giá đang bị thu hẹp về phần đỉnh mô hình. Với dạng mô hình này, giá thường rơi nhanh . Do đó, không được mua AAV vào thời điểm này. Hãy kiên nhẫn chờ thị trường điều chỉnh rồi mua.