Cẩn thận Vni điều chỉnh

Sau 1 tháng hồi phục mạnh mẽ. Tính tới thời điểm hiện tại, Vni đang cho thấy dấu hiệu tạo đỉnh tại vùng 1254đ. Và đây không phải thời điểm mua vào cổ phiếu . Do đó, sang tuần mới nhà đầu tư nên đứng ngoài theo dõi nhịp điều chỉnh của Vni. Vùng mục tiêu Vni giảm về là 1220d. tới được vùng này thì cần quan sát tiếp.