Bắt đáy VNIndex được chưa?

VNIndex đã xuyên thủng vùng hỗ trợ ở quanh vùng tâm lý giá 1400 để tạo đáy thấp hơn vậy nên nhận định của mình là nó vẫn còn tiếp tục giảm. Sáng đầu tuần đã tiếp tục đà bán. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở 1250 - đây cũng chính là đáy của chỉ báo động lượng MACD.

Vậy nên, khuyến nghị của mình là không bắt đáy. Dự đoán VNIndex sẽ hồi về quay vùng 1400 để tiếp tục giảm. Từ đó, anh chị em đầu tư có thể đưa ra chiến lược thoát bớt hàng để gia tăng tỷ trọng ở quanh vùng 1250.

Không có cơ hội hồi luôn.