API cổ phiếu tăng không ngừng nghỉ

Sau khi chạm đáy tại mức 30k, cổ phiếu API đã tăng giá liên tục trong suốt thời gian qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Lực tăng khá mạnh mẽ. Do đó, nếu nó thoái lùi giảm nhẹ thì đây là cơ hội mua vào đối với cổ phiếu này.
Các mức hỗ trợ cần lưu ý và chờ mua vào tại các vùng 55k và 50k. Đây là 2 vùng tiềm năng chờ mua lại.
Mục tiêu hướng lên tiếp tại 73k - 84k