1020 sẽ là vùng kháng cự của VNI

Sau mấy tuần hồi phục giá liên tục. ở thời điểm này Vni đã chạm tới kháng cự cứng tại 1020, đây là vùng khá cứng, do đó 1 sự điều chỉnh giảm trở lại là có khả năng cao.

Đây không còn là thời điểm mua vào cổ phiếu, mà hãy đợi thị trường điều chỉnh.

Mục tiêu về lại 970đ và 940đ.